Cine suntem?

Adresa blog: https://www.delicioasa.com

email: beatrice@delicioasa.com

In temeiul interesului nostru legitim Prelucram Datele in scopul identificarii Dvs. pe blog si purtarii discutiilor specifice, cu caracter public, precum si pentru a preveni mesaje spam pe blog, in temeiul interesului nostru legitim.

Dacă lasati un comentariu pe situl www.delicioasa.com, puteti opta pentru salvarea (sau nu) în cookie-uri a numelui, adresei de email și sitului dvs web, astfel incat nu mai trebuie să le completati din nou când lasati un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile pe durata existentei blogului.

Dacă lasati un comentariu, comentariul și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Aceste date sunt utilizate strict pentru a putea recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare în loc să le ținem într-o coadă pentru moderare si nu vor fi transmise catre terti – parteneri comerciali.

In calitate de vizitator al site-ului: https://www.delicioasa.com, aveți următoarele drepturi:

Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;
Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
Dreptul la ștergerea datelor – puteți cere ștergerea datelor personale;
Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării in cazul in care contestați exactitatea datelor, precum si în alte cazuri prevăzute de lege;
Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi datele personale pe care ni le-ați furnizat sa fie transmise altui operator
Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Dreptul de retragere a consimțământului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiază pe consimțământul dvs., acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțămânțului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând in continuare valabilă.

 

Informatii de contact

Pentru intrebari referitoare la modul in care sunt prelucrate datele personale, vă rog sa ne contactati la adresa de email: beatrice@delicioasa.com